Umurwanyi wa ki Islam yemeye icaha kuri sentare ya ICC

Ahmad al-Faqi al-Mahdi agishikanwa ubwa mbere muri sentare mu 2015

Ahavuye isanamu, AFP/Getty Images

Insiguro y'isanamu,

Ahmad al-Faqi al-Mahdi vyitezwe ko yemera icaha

Umurwanyi wa ki Islam yemeye icaha kuri Sentare Mpuzamakungu Mpanavyaha, aho yagirizwa gutegura isamburwa ry'umuji wa Timbuktu, ufise akaranga gakomeye k'umuco.

Ahmad al-Faqi al-Mahdi yagirizwa kuba mu 2012 yarahagarariye ibikorwa vyo gusambura intatemwa icenda za kera cane, igihe umugwi ukorana na Al-Qaeda wagenzura uburaruko bwa Mali.

Gucibwa urubanza kwiwe yagirizwa gusambura ibifitaniye isano n'umuco, kwakunze kandi n'ubwambere bishika muri ICC.

Umushinjacaha wa ICC yavuze ko kwonona izo ntatemwa cari igikorwa kigayitse, cahohoteye agateka k'abanyagihugu bose.

Muri izo ntatemwa hashinguwemwo incabwenge nyinshi z'inyigisho za Sufi zo mu kinjana ca 15 na 16.