Panda ntizikiri mu nyamaswa ziharurwa ku mushiro

Panda ntizikiri mu nyamaswa ziharurwa ku mushiro

Igikoko citwa 'Panda Geant' caharurwa mu binyabuzima bigeramiwe kuruta ibindi kw'isi, ubu cakuwe muri urwo rugero.

Igitigiri ca Panda kimaze kwiyongera n'ubwo n'ubu zigiharurwa mu bikoko bitarwiriye cane kw'isi.

Kwororoka kwa Panda, kwavuye ku kigoro k'Ubushinwa.

Ubushinwa bumaze imyaka iharurwa mu mirongo, bwongereza amashamba y'amarenga, ari nayo atunze ico gikoko.