Intambara zasubiye kwaduka muri Syria

Akarere kari mu minwe y'abagwanyi i Alep kariko karagirwako ibitero vy'indege z'abarusiya na Syria

Ahavuye isanamu, AFP

Insiguro y'isanamu,

Akarere kari mu minwe y'abagwanyi i Alep kariko karagirwako ibitero vy'indege z'abarusiya na Syria

Igisirikare ca Syria catangaje ko habaye izindi ntambara zikaze, bashaka gusubira kwigarurira akarere kagenzurwa n’abagwanyi i Alep, aho abanyu amajana abiri n’ibihumbi amajana atanu bazungurutswe n’abarwana.

Igisirikare kandi casavye abanyagihugu kutaja mu turere turi mu minwe y’abagwanyi.

Bamenyesheje ko inzira zo kuva mu turere turi mu minwe y’abagwanyi zuguruwe kugira baveyo.

Iryo tangazo inyuma y’imisi mike ako karere kari mu buseruko bw’igisagara ca Alep, kari mu minwe y’abagwanyi, gatewe.

Aho ni mu gihe Amerika n’Uburusiya bananiwe kwumvikana ingene hosubira kumvikanwa bushasha ku masezerano yo guhagarika intambara mu gihugu ca Syria.

“Mu gihe Uburusiya bwoza buzanye ijambo ryo kwubaka, tuzobumviriza. Abantu barakeneye ko haba ukwumvikana kw’ingene hoza hatarerwa bombe, ubu zihitana abantu benshi ,... mu gihe hoba igihindutse twogira ico twumvikanaye...”

Bavuze bashimitse ko inzira yonyene yo kwerekana ukwizerana n’ukureka ibiter vyo mu kirere, ibindi biganiro vyose nta co vyoshikako.