Ubufaransa bushobora gufatira ibihano RDC

Congo iratewe amakenga n'umwitwarariko Ubufansa bufitiye ico gihugu

Ahavuye isanamu, GETTY IMAGE

Insiguro y'isanamu,

Congo iratewe amakenga n'umwitwarariko Ubufansa bufitiye ico gihugu

Prezida wa RDC Joseph Kabira ategerezwa gukurikiza ibwirizwa shingiro, akava ku butegetsi ikiringo ciwe kirangiye, nk’uko vyashikirijwe n’umushikiranganji w’imigenderanire w’Ubufaransa, Jean Marc-Ayrault, mu kiganiro yahaye TV5.

Ayrault yasubiyemwo ivyo yavuze mu ndwi iheze, aho yariko arashikiriza ijambo abanyeshure I paris.

Ubu ariko yariko arishura kubanebagura ubufaransa ko bwisuka mu bibazo biraba Congo, avuga ko igihugu ciwe atari co conyene cibutsa prezida Kabila gukurikiza amategeko.

Yabwiye TV5 ko :” Prezida kabira ategerezwa gutanga akarorero. Ategerezwa kwubahiriza ibwirizwa shingiro. Mu gihe ibihano vyokenerwa , tuzobifata.”

Yongeyeko ko:”Mpamagarira abantu gukora ibintu vyumvikana; abari ku butegetsi muri RDC bategerezwa gufata ingingo bazemanga. Mu gihe bashaka amahoro mu gihugu cabo, mu gihe bitayeho ineza y’abanyagihugu barongoye, bategerezwa gukurikiza ibwirizwa shingiro.”

Umushikiranganji ajejwe kumenyesha amakuru muri Congo, Lambert Mende, yabwiye itororokanirizo ry’amakuru rya AFP ko Ubufaransa buriko buragira umukino mubi cane.

“Inyuma yo kwatsa umuriro mu gufata mu mugongo inkozi z’ikibi, Ubufaransa buzoca butahukana abanyagihugu babwo baba muri Congo, basige abanye Congo bariko barasubiranamwo,” uko ni ko Mende yavuze.

Yongeyeko ko:” Imyitwarariko y’umushikiranganji wa mbere Ayrault kuri RDC iteye amakenga, mu gihe vyibutsa akajagari bateye muri Libya.”