Australia yakomej'amategeko ku bimukira

Abimukira bapfungiye mw'izinga rya Manus

Ahavuye isanamu, Reuters

Insiguro y'isanamu,

Abimukira bapfungiye mw'izinga rya Manus

Umushikiranganji wa mbere, Malcolm Turnbull, avuga ko itegeko rishasha rikumira abaka ubuhunzi, rizogabanya urudandazwa rwo mu kinyegero rukorwa n'abanyavyaha batwara abimukira mu bwato, kuko bazobona ko ataho bibashikana.

Iryo tegeko rizoshirwa imbere y'inama nshingamateka mu ndwi iza.

Iryo tegeko rishasha rizokora ku bantu baharugwa mu 3000 bakuze, bapfungiwe mu bibanza vya Manus muri Papuasie Nouvelle Guinee no muri Nauru.

Umugambwe w'aba 'Labour' mukuru mu yitavuga rumwe n'ubutegetsi, umenyesha ko uzokwihweza neza nimba iryo tegeko riciye kubiri n'ivyo Australia yiyemeje bijanye n'amategeko mpuzamakungu.