Urubuga rw'abinjira muri Canada rwahagaze

Urubuga rwa CIC

Urubuga rw’abinjira n’abasohoka muri Canada rwagize ingorane yatumye rutuguruka igihe hariko haraba amatora muri Amerika.

Vyatumye abantu batangura kuvuga ko vyatumye n’abantu benshi bo muri Amerika mu gihe Trump yari yegereje intsinzi.

Abategetsi ba Canada baraba abinjira n’abasohoka hamwe n’ugutanga ubwenegihugu (CIC) ntitwashoboye kubaronka nga bagire ico babivuzeko.

Ariko abahinga bavuga ko hariho ibindi bishobora gutera iyo ngorane.

“Bishobora gusa kuba vyahuriranye,” ivyo bivugwa na Alan Woodward wo muri kaminuza ya Surrey.

Ico kibazo s co conyene kijanye n’amatora ya Amerika.

Abategetsi ntibashobora kuraba urutonde rw’abatora mu ntara ya Colorado mu kiringo c’igice c’isaha ku musi wa kabiri mu gitondo.

”Abanyamategeko ntibashobora kuraba imikono y’amakarata akewe kwihwezwa neza,” nk’uko vyanditswe na Lynn Bartels, umuvugizi w’umunyamabanga w’intara ya Colorado, muri ico gihe, yongerako ko n’bariko baratora bishobora gufatwa nk’imfatakibanza mu gihe ico kibazo kikibandanya.

”Ku buryo butari bwitezwe, ivyuma vyacu vyagiye birahagarara rimwe na rimwe,” ni ko yavuze.

Vyabaye ngombwa ko abajejwe amatora muri Caroline ya ruguru bahagarika gutora hakoreshejwe u buhinga bwa none, bakoresha impapuro bisanzwe henshi mu biro vy’amatora inyuma yo kugira izo ngorane.

Mu nyuma havuzwe ko bacerewe gusohora ama ivyavuye mu majwi 93.000 imbere y’uko ico kibazo gitorerwa inyishu.

Insiguro y'isanamu,

Mu ntara ya Caroline ya ruguru, mu karere ka Durham imashioni zapfuye batora hakoreshejwe impapuro zisanzwe

Hari kandi n’inkuru zitarahinyuzwa neza zivuga ko imashini zahinduye amajwi, amajwi y’uyu aja ku wundi.

”Mu mashini, washiramwo ijwi ry’abarepublicain hakiyandika nk’iryo abademokrate, kandi habaye imyidogo myinshi kuri ivyo uyu musi,” Uko ni ko Donald Trump yabwiye Fox News.

N’aho biri uko, abategetsi banebaguye izo ngorane zadutse za ”Use error”.