Ukwezi kuraza kugaragara kuri "hafi" y'isi kurusha

Umwanya mwiza wo kuraba uko kwezi kunini, ni ku wa mbere ku mugoroba
Insiguro y'isanamu,

Umwanya mwiza wo kuraba uko kwezi kunini, ni ku wa mbere ku mugoroba

Abahinga mu vy'ikirere biteguriye kubona ukwezi kugaragara cane gusumvya uko bisanzwe, ibintu bitari bwigere biba kuva mu mwaka w'1948.

Ubwongereza buri mu kibanza ciza co kubonauko kwezi ku musi wa mbere ku mugoroba, n’aho kuza kwegera isi mu masaha atanu n’iminota 21 GMT, aho uko kwezi kuzoba kuri ku birometero 356.509.

Abahinga baza kubona uko kwezi kuruta ibice 7 kw’ijana ukwezi gusanzwe, kandi guca ibibatsi gusumba ugusanzwe ku bice 15 kw’iajana, kandi amaso y’umuntu arashobora kubona ubwo budasa.

Vyitezwe ko ukwo kwezi kutazosubira kuboneka gutyo gushika kw’itariki 25 ukwezi kwa cumi rimwe mu 2034, nk’uko bivugwa igisata kijejwe ibirere mu Bwongereza.

Mu gihe uko kwezi kuzoba kuriko kurazunguruka isi, hari ubudasa bw’umuco urungikwa n’izuba.