Malema yitavye Sentare yagirizwa kubiba urwanko

Malema yagirizwa kwigisha urwanko
Insiguro y'isanamu,

Malema yagirizwa kwigisha urwanko

Umunyepolitike atavuga rumwe na reta muri Afrika y’epfo, Jilius Malema, yitavye sentare mu rubanza yagirizwamwo kugumura abantu ngo bigarurire amatongo y’abazungu.

Urwo rubanza rwungururijwe mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka uza, kugira Malema aronke akanya ko kwitura sentare ijejwe kwubahiriza ibwirizwa shingiro kubera itegeko ryakoreshejwe mu kumwitwarira avuga ko ari iryo ku butegetsi bw’intwaro ya karyanishamiryango.

Malema yitavye sentare yo mu gisagara ca Bloemfontein yagirizwa ijambo yavuze mu 2014, aho yavuze:”Tuzokwigarurira amatongo abantu batabamwo kuko turayakeneye. Kugira dufungure, ni ngombwa ko twigarurira ayo matongo. Kugira dukore akazi, ni ngombwa ku tuyigarurira… mva I Seshego. Nihaba hariho itongo atawuribamwo mu ako karere, nzogenda ndahafate. Ni ngombwa uje gukora ivyo aho uturuka.”

Malema yitavye mu yindi sentare ku birego nkivyo mu ndwi iheze, kubera ijambo yashikirije mu kwezi kwa gatandatu, aho yavuze ko abazungu badakwiye kuvuga ko bafise amatongo, kubera yari ayo abantu b’abirabure ari na bo benshi muri ico gihugu.