Burundi : Ekleziya isaba ubutegetsi kuja mu biganiro

Pierre Nkurunziza, umukuru w'igihugu c'u Burundi

Ahavuye isanamu, AFP

Insiguro y'isanamu,

Pierre Nkurunziza, umukuru w'igihugu c'u Burundi

Ekleziya Katolika isaba abategetsi b'igihugu gutanguza ibiganiro hamwe n'abo batavuga rumwe kugira ngo ibihumbi vy'impunzi z'abarundi zishobore guhunguka.

Umukuru w'inama y'abungere ba Ekleziya Katolika y'u Burundi Gervais Banshimiyubusa, yavuze ko ibiganiro bikenewe mu kurangiza ingorane ziri mu gihugu.

"Mu gihe abanyepolitike bazobona ko abo batari kumwe nk'abansi, ivyo biganiro ntibizoshoboka", uko ni ko musenyeri Banshimiyubusa yavuze.

"Abantu ntibicarana n'abansi, ahubwo barabahunga", ni ko yongeye avuga. Ibintu vyifashe neza ubu ku bijanye na politike, hasigaye kubimenyesha impunzi kugira ngo zitahuke, uko ni ko umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi yabwiye abungere ba Ekleziya Katoloka y'u Burundi.