Turkiya yisubiyeko kw'itegeko ritezurira ifata kunguvu

Leta yaTurkiya yiyemeje gusubiramwo itegeko ryiyamirijwe

Ahavuye isanamu, AP

Insiguro y'isanamu,

Integuro y'itegeko ritezurira abafashe abana kunguvu ryateye imyiyerekano

Iyo nteguro yari gutorwa mu nama nshingamateka, yateje imyiyerekano mu mabarabara, ndetse yiyamirizwa n'ahandi mu makungu.

Abanegura iryo tegeko bavuga ko ryotumye icaha co gufata ku nguvu gihabwa icicaro hamwe no gushingira abana batarashika mu bigero.

Ariko leta ya Turkiya yo yakomeje gusobanura ko ahubwo ryari gufasha kugwanya ikibazo co gushingira abana badakwije imyaka.

Ubu rero leta igiye kwongera gusubiramwo iyo nteguro imbere yo kuyisubiza mu nama nshingamateka.