Umwana na nyina basubiye kubonana mu buryo butangaje

Ifoto y'igipolisi yerekana Maria Volpe ariko aritaho Oumoh

Ahavuye isanamu, AFP

Insiguro y'isanamu,

Ifoto y'igipolisi yerekana Maria Volpe ariko aritaho Oumoh

Umwana w’umwimukira w’imyaka ine yazimiye yavuye mu buraruko bwa Afrika wenyene gushika mu Butaliano, agiye gusubirana na nyina wiwe mu bintu bitangaje.

Nyina wa Oumoh yamukuye kwa se muri Cote d’Ivoire amuhungisha ngo ntibamuce ibihimba vy’igitsina.

Ariko bagiye gutandukana igihe nyina wiwe yamusigarana umugenzi wiwe mu gisagara ca Tunis kugira aje gutora ibintu yasize inyuma muhira.

Umugenzi wiwe aronse akaryo ko kuja mu Butaliano, yagiye ajanye Oumoh ariko hanyuma aca arata uwo mwana.

Oumoh yatabawe ari mu kiyaga aca ajanwa mw’izinga ry’Ubutaliano rya Lampedusa, aho ata muntu n’umwe mubari barokowe mu bundi bwato bubiro yamumenye.

Umukuru w’igipolisi Maria Volpe – azwi kw’izina rya “Mamma Maria” kubera akazi akora ko gukurikirana abana b’abimukira batari kumwe n’abavyeyi babo – yaragiye muri iryo zinga gutora Oumoh.

Yari afise ubwoba atanashobora no kuvugisha abakozi, nk’uko bivugwa na Marilena Cefala, umukuru w’ico kigo yabibwiye ishirahamwe rya Thomson Reuters Foundation.

Yakuwe muri ico kigo ajanwa aharerewe abandi bana I Palerme.

Hanyuma haheze imisi, asubiye ahashikira abimukira i Lampedusa, habaye ibintu vyiza bitangaje.

Mu mugwi w’abari bahejeje gutabarwa ku nkengera ya Libya, harimwo Nassande, akana k’agakobwa k’imyaka umunani, hamwe na nyina n’abo bavukana.

Cefala yahaye Nassade telefone yiwe ngendanwa ngo abe arakina, igihe yariko arabaza ibibazo nyina wiwe.

Igihe yariko araraba amafoto muri iyo telefone, Nassade yabonye umuntu azi.

“Ni Oumoh, ni Oumoh!” n’uko yaciye avuga.

Abo bigeme babiri bajabukiye i Tunis, n’uko Nassade yavuze.

Ahavuye isanamu, AFP

Insiguro y'isanamu,

Maria Volpe azwi kw'izina rya "Mamma Maria" kubera ingene yitaho abana batagira uwo bari kumwe

Amatohoza yagize kuri Facebook yatumye Cefala atora uumuntu umwe wo muryango wa Oumah mu Bufaransa, yaciye ahamagara nyina wiwe kuri telefone.

“Yaciye akorora amosoze y’umunezero igihe namubwira ko umukobwa wiwe akiriho kandi akomeye,” ni ko Volpe yabwiye ishirahamwe rya Thomson Reuters.

Nyina wa Oumoh avuga ko yari yashatse guhungisha umukobwa wiwe ngo ntibamuce bimwe mu bihimba vy’irondoka.