Tanzaniya : imbeba zifasha gutora igituntu

Imbeba yimotereza irondera ahoba hari igituntu

Ahavuye isanamu, Getty Images

Insiguro y'isanamu,

Imbeba yimotereza irondera ahoba hari igituntu

Reta ya Tanzania yatanguje ikibanza ca mbere c'umwihariko mu karere ka Afrika y'ubuseruko, hakoreshwa imbeba nyinshi mu gupima no kubona ahari ingwara y'igituntu.

Ico gikorwa kiri mu mugambi munini w'igihugu w'ubushakashatsi mu ntumbero yo kugwanya iyo ngwara yandukira cane ikica abantu isinzi ku mugabane wa Afrika.

Mu makuru atangwa n'abarongoye igisata c'ubuvuzi muri Tanzania, imbeba imwe irashobora gupima igituntu mu kwimotereza ibikorogwa vy'abantu 100 igatanga inyishu mu minota 10 canke 20 ikurikira.

Umushakashatsi yavuze ko muri ico kibanza co gupimiramwo ko hakoreshwa imbeba zirenga 20. Bivuye ku kirangaminsi cashinzwe, imbeba zirimotereza ibikororwa vy'abantu bagwaye.

Umwe mu bashakashatsi yavuze ko ubwo buhinga bushasha bwatunganijwe n'ishirahamwe ryo mu gihugu c'Ububiligi ryafashije gupima abarwayi bashasha mu ntango vyari vyibonekeje ko ata gituntu bafise.

Ibitigiri vyatanzwe vyerekana ko ku bipimisho vy'ibikorogwa vy'abantu 10000 vyari vyapimwe hakabura ingwara hakoreshejwe ubundi buryo bwo gupima, barashoboye gutora ico gituntu bakoresheje buno buryo bushasha bw'imbeba zihunahuna.

Ibitigiri bitangwa n'igisata ca Onu c'amagara y'abantu, imiliyoni 13 z'abantu nibo bafise ingwara y'igituntu, ingwara iri muri cumi za mbere zica kw'isi.

Umushikiranganji wa Tanzania ajejwe amagara y'abantu avuga kw'ico kibanza gipima abantu barenga 200 ku munsi ku mavuriro yo mu gisagara ca Dar es Salaam kigashobora gutanga inyishu mu masaha 24 akurikira.