Drogba yoba yaranyuruje imfashanyo?

Drogba yamenyesheje mu kwezi kwa cumi na rimwe ko azohagarika gukinira Montreal FC ihiganwa ry'uno mwaka ni ryarangira

Ahavuye isanamu, Reuters

Insiguro y'isanamu,

Drogba yamenyesheje mu kwezi kwa cumi na rimwe ko azohagarika gukinira Montreal FC ihiganwa ry'uno mwaka ni ryarangira

Umurwi wagenywe ngo ukore itohoza wabanje kuraba ko hari amakosa ajanye no "kutubahiriza amategeko" mu ishirahamwe ryo gufasha rya Didier Drogba (Fondation Didier Drogba) mu kwezi kwa kane.

Ivyo vyari vyakurikiye amajambo yashikirijwe na "Daily Mail" avuga ko amahera £14,115 yonyene ariyo yakoreshejwe ku mahera imiliyoni £1.7 yatanzwe n'abagiraneza ngo afashe muri Afrika.

Drogba afise imyaka 38, avuga ko arondera kurihwa indishi y'akababaro no gusabwa ikigongwe n'ico kigo c'itangazamakuru.

Uwo murwi w'itohoza wakoresheje ububasha ufise winjira ku ma "comptes" y'iryo shirahamwe ryo gufasha ry'uwo mukinyi, munyuma uvuga ko wanyuzwe ko ata bintu bidatumbereye wabonye.

Wavuze ariko ko iyo "Fondation" itashoboye gutandukanya ibikorwa vyayo n'ivy'ishami ryayo rikorera muri Afrika.

Bisigura ko amahera yatanzwe mu Bwongereza atakoreshejwe mu kwubaka ibitaro n'amavuriro nkuko abagiraneza bari babitegereye, ahubwo ngo abikwa mu ma "comptes" yo mu Bwongereza.

"Abagiraneza bari bizeye ko amahera batanze yokoreshejwe mu bikorwa vyo gufasha, ko atojanywe kubikwa mu ma "comptes", ku bw'ico cegeranyo.

"Abo bagiraneza b'abongereza ngo boba barayobeshejwe ku bijanye n'ibikorwa vy'iyo "Fondation" bari bagiye gushigikira.

"Kuberako bari biyumviye ko ikigo c'abagiraneza c'Ubwongereza gitanze amahera yo gufasha mu bikorwa vy'ishirahamwe "Ivory Coast Foundation" kandi atariko biri."

Uwo murwi w'itohoza wasavye Didier Drogba gutanga "urutonde rw'ibikorwa" ategekanya kurangura kugira ngo habe akarusho.