Umutanzania w'imyaka 75 arondera uwo bubakana akoresheje itangazo

Umutama Athuman Bakari arondera uwo bubakana, afise imyaka 75
Insiguro y'isanamu,

Umutama Athuman Bakari arondera uwo bubakana, afise imyaka 75

Umutama Athuman Bakari Mchambua w'imyaka 75, avuga ko umugore azokwinjira mu rugo iwe ategerezwa kuba akwije inyifato adondagura asanga zitohara kugira ngo babane.

Yafashe ingingo yo kurondera uwundi mugore inyuma yaho uwo bari kumwe yitabiye Imana ivyo bikaba vyamusizemwo agahinda nkiyo yibutse ukuntu yigenza, nkuko yavyiganiye umumenyeshamakuru wa BBC.

"Umugore wanje yarategera cane ivy'idini. Yarazi ico kwubaka bivuga kandi na yarazi na jewe umugabo wiwe. Yarazi ingene anderera abana n'abuzukuru kandi yarafise ubuzobere mu vyo kurima."

Uwo mutama aba mu gisagara ca Dar es Salaam afise abana 11 yavyaranye n'umugore wa mbere, avuga ko yasanze ata yindi nzira ibereye yokoresha atari ukuvugana n'uwemeye akaraba ko ivyo asaba abikwije. Yahavuye avyandika ku capa yamanitse mu gace abamwo kugira ngo uwo wese yumva ko yoba abikwije amwegere canke amutelefone.

Insiguro y'isanamu,

Itangazo rya Athuman Bakari

Uvyihweje neza Athuman Bakari yafotoye imigenzo y'umugore wa mbere iba ariyo asaba umugore yoba yemeye kubana na we.

Ku capa yamanitse, umugore yipfuza yoba "azi neza idini (rya islamu), yomenya ukwihangana kw'abubatse, yoba azi ivy'indimo, yoba akunda umugabo, abana n'abuzukuru, akagira isuku ryinshi".

Umutama Bakari avuga ko hari abagore bane bamaze kumwegera ariko ko ata numwe arasanga akwije ivyo asaba. Benshi ngo baza bafise bibiri canke bitatu gusa mu vyo yipfuza. Ngo ntiyibaza ko azigera aronka uwuhuje n'uwo yahorana.