Ingaruka z'uruzuba mu buseruko bw'u Burundi
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Uruzuba rwari ruhitiye mu Burundi rwateje ibibazo mu ntara z'uburaruko bushira ubuseruko.

Uruzuba rwari ruhitiye mu Burundi rwateje ibibazo mu ntara z'uburaruko bushira ubuseruko, imirima iruma abanyagihugu baterwa n'inzara.