Misri yaburijemwo icemezo ca Onu kuri Israeli ku bwa Trump

Trump arashigikiye Israeli nayo nyene ikamwizera nkuko vyibonekeza kuri kino capa

Ahavuye isanamu, Getty Images

Insiguro y'isanamu,

Trump arashigikiye Israeli nayo nyene ikamwizera nkuko vyibonekeza kuri kino capa

Israeli yavuganye n'umurwi ukorana na prezida yatowe mu kiringo mfatakibanza imaze kumenya ko reta ya Obama ishobora kutaja mu matora igihe akanama ka Onu kajejwe umutekano kari kuba kariko karatora.

Amerika iretse kugira ico ivuze muri ayo matora (abstension) vyari gutuma iyo ngingo ishobora kwemezwa n'abasigaye, niko umwe mu bategetsi ba Amerika yavuze.

Prezida wa Egypte Abdul Fattah al-Sisi yaciye avugana ivy'ico kibazo kuri telefone na Trump, ibiro vya Sisi niko vyavuze.

Mu itangazo, havugwa ko abo bagabo babiri bemeye "ko reta nshasha ya Amerika yohabwa akaryo ko kwiga ikibazo ca Palstine ku buryo burambuye".

Iyo ngingo yari yateguwe n'igihugu ca Egypte yasaba Israeli guhagarika ibikorwa vyo kugerera mu gisagara ca West Bank no mu buseruko bwa Yerusalemu, biteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu.

Amatora yo kwemeza canke guhakana iyo ngingo yari yategekanijwe ku musi wa kane, ariko Egypte ica irasokora ivyo yari yasavye imbere yuko inama itangura.

Uwuserukira Israeli muri Amerika Ron Dermer yashimiye Trump, yandika kuri Twitter "Israeli irashima akamo ka prezida yatowe Donald Trump ko guhagarika ingingo yagira ifatirwe Israeli muri Onu".