Umukuru w'idini muri Nigeria yanse itegeko ryo gutorana

Sultan wa Sokoto yavuze ko aba islam ategerezwa kurekurirwa gushira mu ngiro ivyo bemera.

Ahavuye isanamu, AFP

Insiguro y'isanamu,

Sultan wa Sokoto yavuze ko aba islam ategerezwa kurekurirwa gushira mu ngiro ivyo bemera.

Umutegetsi akomeye w'idini rya Islam yiyamirije itegeko rishasha riraba uburinganire bw'ibitsina, risaba ko umukobwa n'umuhungu banganya mu kugabura itunga ry'umuryango.

Sultan wa Sokoto, Mohamed Sa'ad Abubakar, yavuze ko aba Islam bashobora kutazemera ihonyangwa ry'amategeko y'idini riha igice kinini abahungu mw'itunga ry'umuryango.

Abakristu bakiranye igishika iyo ngingo, bavuga ko idini ryabo ryemera ukunganya mu bisigi vy'umuryango.

Abaharanira agateka ka zina muntu baraharaniye cane iryo tegeko, kugira barangize agacinyizo gakorerwa abapfasoni.

Igihugu ca Nigeria kigizwe n'igitigiri kinagana c'abakristu n'aba Islam.

Avugira mu birori vyo kuvuga ikorowani mu buraruko bw'intara ya Zamfara, sultan yavuze: "Idini ryacu ni ryo riduha inzira yo gukurikiza. Urumva rero ntituzemera ikintu cose kidusaba ivyo Imana yadutegetse gukora."

Yongeyeko ko: "Islam ni idini ry'amahoro, twamye tubanye mu mahoro n'abakristu n'abandi bemera ayandi madini mu gihugu. Ariko dutegerezwa kwemererwa gukurikiza ivyo idini yacu idusaba ata kivuyemwo."

Ahavuye isanamu, FLORIAN PLAUCHEUR

Insiguro y'isanamu,

Igeragezwa ryo gushaka guha uburenganzira bungana abakobwa n'abahungu mu gotorana ryarigeze kuburizwamwo.

Mu kwezi kw'icumi, ishirahamwe ry'abakristu muri Nigeria (CAN) rivuga ko ata kintu kidasanzwe kibi kiri muri iryo tegeko kubera ko " ukugabura ivyo umuryango hagati y'umukobwa n'umuhungu bitegekanijwe mu bukristu".

Abaraba ivyo amategeko bavuze ko bazokwumviriza ico abantu barivugako imbere yo gufata ingingo y'ibishobora kuguma muri iyo nteguro y'itegeko hamwe n'ibishobora kuvamwo.

Mu kwezi kwa gatatu, inama nkenguzamateka ya Nigeria yarasubije inyuma integuro y'iryo tegeko ivuga ko riteye kubiri n'imico n'imigenzo vya Nigeria hamwe n'ukwemera.

Uwuharanira agateka ka zina muntu, Bukky Shonibare yavuze ko isubizwa inyuma ry'iryo tegeko mu kwa gatatu wabaye umusi mubi ku bapfasoni bo muri Nigeria , aca avuga ko vyerekanye "ingene dushirwa inyuma".