Amerika yirukanye Abarusiya 35

Uburusiya bwagirizwa ko bwakoresheje ibigo vy'ubusumyi bw'urusaku mu kwabura amatora

Ahavuye isanamu, Getty Images

Insiguro y'isanamu,

Obama: "Dukeneye gufata ingingo kandi tuzoyifata"

Leta zunze Ubumwe za Amerika zafashe ingingo yokwirukana Abarusiya 35 no kwugara ibigo bibiri biri muri Maryland na New York, vyakoreshwa n'Uburusiya mu kwegeranya amakuru y'ubutasi.

Perezida Barack Obama yategetse ko hafatwa ingingo zikomeye ku Burusiya, inyuma yo kwagiriza ico gihugu ko cabuye ibiri muri za mudasobwa mu ntumbero yo gushaka ko umukandida w'aba Demokarate Hillary Clinton atsindwa.

Ahavuye isanamu, Getty Images

Insiguro y'isanamu,

Abakozi bo mu biro vy'uhagarariye Uburusiya Washington DC birukanywe

Uburusiya burahakana uruhara urwo arirwo rwose muri ivyo bikorwa vyo kwabura.

Ubushikiranganji bw'imigenderanire ya Amerika n'amakungu bumenyesha ko Abarusiya 35 bo mu biro vy'uwuserukira Uburusiya biri i Washington DC , n'ubuserukizi buri San Francisco, bahawe amahasa 72 ngo babe bakuye akarenge ku butaka bwa Amerika.

Vyitezwe ko Uburusiya nabwo bushobora kubasubiriza mu ndumane mu kwirukana abaserukira Leta zunze Ubumwe za Amerika.

Hari n'ibihano vyatangajwe bigiye gufatirwa ibigo icenda n'abantu ku giti cabo b'Uburusiya, harimwo ibigo GRU na FSB.

Leta zunze UBumwe za Amerika zimenyesha ko ivyo bihano vyerekeye abafise uruhara mu "kwononera itunganywa ry'amatora canke inzego".