Jamil Makulu ntiyitavye sentare muri Uganda

Abasirikare ba Uganda

Ahavuye isanamu, Google

Insiguro y'isanamu,

Abasirikare ba Uganda

Sentare imwe yo muri Uganda yategetse igisata kijejwe amabohero kuzana muri sentare kuzana muri sentare umukuru w'abagwanyi ba ADF, Jamil Mukulu amaze mw'ibohero ikirtingo kirenga umwaka, kuva ashikanywe muri Uganda avuye mu gihugu ca Tanzania yagirizwa ivyaha vyokwica.

Mukulu yagirizwa ivyaha vyo kwica n'iterabwoba muri iyo sentare ari kumwe n'abandi bantu babiri, ariko Mukulu ntiyashikanywe muri sentare n'aho yari yarungikiwe umutahe wo kuyitaba ejo haheze.

Ubu bubaye ubwa kabiri Mukulu atitaba sentare ata mpamvu itanzwe kandi yarungikiwe umutahe na sentare.

Ivyo vyatumwye abamuburanira berekana akababaro batewe n'uko uwo baburanira bamuhonyangira agateka mu kwanka kumuzana muri sentare ata mpamvu zitanzwe, kandi afise uburenganzira nk'ubwo abandi banyagihugu.

Basavye rero sentare kuraba ko abifisemwo uruhara.