Umugera wa Zika uravugwa muri Angola

Umugera wa zika ukwiragizwa n'imibu

Ahavuye isanamu, Think

Insiguro y'isanamu,

Umugera wa zika ukwiragizwa n'imibu

Angola yamenyesheje ko imaze kubona abantu babiri bafise umugera wa Zika nk'uko vyandikwa na Reuters

"Kuva mu mezi abiri aheze, nta muntu n'umwe yari afise Zika, ariko ubu dufise abantu babiri," uko ni ko Reuters yasubiyemwo umushikiranganji w'amagara y'abantu w'ico gihugu Jose Luis Gomes Smabo.

"Ni ngombwa ko dufata ingingo zo kwikingira, na cane cane mu kugwanya imibu."

Zika n'ingwara ikwiragizwa n'imibu kandi warakwiragijwe mu bihugu bitari bike kuva yaduka mu gihugu ca Brezil mu mwaka wa 2015.

Iyo ngwara ituma abana bavuka baba bafise imitwe mito.