Kw'ishure na kajugujugu ku mwana w'umukene muri Kenya

Uwahoze ari intwazangabo mu gisirikare kirwanira mu kirere muri Kenya yashikanye Kelvin Muriuki kw'ishure muri kajugujugu
Insiguro y'isanamu,

Uwahoze ari intwazangabo mu gisirikare kirwanira mu kirere muri Kenya yashikanye Kelvin Muriuki kw'ishure muri kajugujugu

Umwana w'umunyeshure w'umukene muri Kenya, yashikanywe kw'ishure muri kajugujugu aje gutangura ayisumbuye bitangaze cane bagenzi biwe.

Kelvin Muriuki yaronse amanota meza cane mu kibazo c'ishure ry'intango, ariko umuryango wiwe nta mahera akwiye wari ufise yo kumurihira amashure yisumbuye.

Uwo muhungu w'imyaka cumi n'ine yakorana na se mu kimanga, ariko yashoboye kuronka make cane ku madolari amajana atanu yari akeneye.

Umukukuruke mu ntwazangabo mu gisoda kirwanira mu kirere ca Kenya, yasomye inkuru y'uwo mwana aca afata ingingo yo kumurihira ishure.

Baciye bategura kajugujugu yo kumushikana kw'ishure nk'akaryo ko kumukeza no kumwifuriza amahirwe.