Biden yakoroye amosozi ariko arahabwa umudari

Joe Biden na Barack Obama

Ahavuye isanamu, AP

Insiguro y'isanamu,

Biden yavuze atari yiteze kuronka uwo mudari

Obama yahaye umudari w'ubwigenge icegera ciwe Biden, umudari wo mu rwego rwo hejuru ushobora guhabwa abanyamerika.

Biden yagaragaye yatangaye kubera iyo ngingo, aranakorora amosozi mu gihe bariko baramwambika uwo mudari.

Obama yamuhaye ako gashimwe kubera "ukwemera yashize mubanyamerika benewabo, urukundo rw'igihugu ciwe yerekanye, no kwugikorera ubuzima bwiwe bwose."

Uwo mudari wahawe Biden mu gihe abo bagabo ko ari babiri bariko baritegura kuva ku butegetsi babisa Trump bitegekanijwe ko azoshikirizwa amabanga y'umukuru w'igihugu itariki 20 z'ukwezi kwa mbere.

Biden ategekanya kubandanya politike mu mugambwe wiwe w'abademokrate

Ntiyari avyiteze

Joe Biden yabonetse yatangaye, yahagurutse yatangaye cane igihe Obama yariko aramutera amashurwe ko "Umuntu mwiza cane, atari kuri jewe gusa, ahubwo ku banyamerika bose".

Uwo mudari ni wo wa mbere muri Amerika nk'uko vyandikwa n'ikinyamakuru ca New York Times.

Mu ntwaro za Amerika, uwo mudari w'ikirenga umaze kuronswa abantu bake, harimwo Papa John Paul II.

Obama yateye inkuru avuga ko ari akaryo keza ka nyuma ku mbuga ngurukanabumenyi ko gutwenza kuco yise "bromance", n'ukuvuga urukundo rutagira agehemo hagati ya Obama na Biden.

Ku rubuga rwa Twitter, abantu bamaze gutangura kugira ico babivuzeko

Ahavuye isanamu, Twitter

Abandi bavuze ko abo bagabo babiri ari abo gufatirako akarorero mu migenderanire iyo ari yo yose.

Ahavuye isanamu, Twitter

Biden yavuze ko ari "igice c'urugendo rw'umuntu yakozemwo ibintu vyisangije".

Yavuze ko atari yiteze ko ashobora kuronka uwo mudari.

Ahavuye isanamu, AP

Insiguro y'isanamu,

Obama yavuze atwenza ko ari akaryo ka nyuma ko gutwenga imigenderanire iri hagati yiwe na Biden

"Sinari ndavyiteze. Nari nzi ko tugiye kwa Michelle, Jill na Barack hamwe nanje hamwe n'abandi bantu benshi kwiginana kubera urugendo twari tuvuyemwo twese.

"Prezida, uvugishije ukuri ko Jill yamfashije cane ariko na wewe waramfashije cane, kandi abantu benshi baragize ico bamarira ngaha.

Umudari wa prezida w'ubwigenge

Ahavuye isanamu, Reuters

Insiguro y'isanamu,

Diana Ross aronswa umudari w'ubwigenge mu Uhuru mwaka 2016

  • Ni wo mudari wo mu rwego rwo hejuru uhabwa abanyamerika
  • Watanguye gutangwa na prezida John F Kennedy 1963
  • Benshi mubamaze kuwuronswa ni: abanyepolitike, abadandaji, abasirikare, abaririmvyi, abakina film n'abamenyeshamakuru