Trump: "Amerika igiye gusubizwa umutamana"

Trump ashikiriza ijambo ry'ukwimikwa

Ahavuye isanamu, EPA

Insiguro y'isanamu,

Trump ashikiriza ijambo ry'ukwimikwa

Mu ijambo prezida mushasha Trump yashikirije yavuze ko abantu bose bari bibagiwe bagiye kwibukwa, ko Amerika igiye gutera imbere kurusha.

Yemereye abanyagihugu ko agiye no kurangiza ikibazo c'amacakubiri. .

"Agateka k'igihugu gashasha kazotuma tubona neza katuvure amacakubiri," niko Trump yavuze.

Yongeye agira ati: "Turakwiye kwibuka akabuye k'abagabo karanga abasirikare bacu batazibagira ko tuba abirabure canke ab'inzobe canke abera, twese tuva amaraso atukura y'abakunda igihugu," niko yavuze.

Yashikirije ayo majambo mu gihe ku murwa mukuru Washington aho ibirori vyabera no mu bindi bisagara vy'ibihugu bimwe bimwe vya Buraya na Canada abantu bari bihaye amabarabra biyamiriza iyimikwa ryiwe.

Mu bindi yashikirije ibihumbi vy'abanyagihugu bakoraniye hafi y'inyubakwa Capitol Hill, Donald Trump yemeye ko reta yiwe igiye gukomeza ibikorwa bizozamura Amerika bikayishitsa ku rundi rugero.

"Dutegerezwa kwiyumvira kure tukarota kure kurusha. Sinzokwemera abanyepolitike baguma bavuga ntiberekane ibikorwa, baguma bidoga ariko ntihagire na kimwe bakora," Trump niko yavuze.

Prezida mushasha Donald Trump yemeje abanyagihugu ko ivyo yipfuza bishoboka.

"Igihe c'amajambo ataho ashikana kirarangiye, ubu hageze igihe c'ibikorwa. Ntimwemere uwubabwira ngo ntibishoboka," niko yabandanije avuga.

Umukuru w'igihugu mushasha yasavye abanyagihugu gushorera mu gihugu no gukoresha abenegihugu.

Ku bijanye n'umutekano Trump yavuze ko abanyagihugu bazokingigwa n'Imana ariko yemera ko agiye gukora uko ashobora ngo arangize ikibazo c'iterabwoba.

"Tuzokwifatanya n'ibihugu bitegera ("civilised world") tugwanye iterabwoba ry'intagondwa z'aba islamu gushika turirandurane n'imizi, "niko Trump yavuze.