Imvo n'Imvano ku biganiro byo mu Burundi
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

I Arusha umuhuza w'abarundi yumvise abari basigaye

Imvo n'Imvano yo kuri uyu wa gatandatu irahishura ibyavugiwe I Arusha igihe umuhuza w'abarundi yumvaga abatavuga rumwe na leta baba hanze n'abari mu gihugu