Abarongoye Uburaya mu nama yo guhagarika abimukira

Ibihumbi vy'abimukira birajabuka ku mwaka ikiyaga Méditerranée bagiye mu bihugu vya Buraya

Ahavuye isanamu, AP

Insiguro y'isanamu,

Ibihumbi vy'abimukira birajabuka ku mwaka ikiyaga Méditerranée bagiye mu bihugu vya Buraya

Abategetsi b'ibihugu vya Buraya bari mu nama mu gihugu ca Malte biga ingene bohagarika igwirirana ry'abimukira bakunze kuzanana mu karere ka Afrika y'uburaruko.

Gukomeza ibikorwa vyo kugenzura ku nkengera z'igihugu ca Libiya hamwe n'uguhangana n'abakora urudandazwa rwo kujabukana abantu i Buraya, biri muri bikuru bariko bariga.

Ibihumbi amajana vy'abimukira bama bagerageza kwinjira i Buraya ku mwaka ariko benshi muri bo baratwagwa mu kiyaga ca Méditerranée.

Ku munsi wa kane, umuntu agenzura inkengera z'Ubutaliyano yavuze ko abantu barenga 1 750 b'abimukira barokowe mu kiyaga Méditerranée mu masaha 24 yarahaciye.

Benshi mu baca mu gihugu ca Libiya baturuka mu bihugu bitandukanye vya Afrika, bakaba bahunga intwaro y'agahotoro canke barondera aho boronka ubuzima bwiza.

Nk'akarorero, abimukira bava mu gihugu ca Nigeria baba bahunze umutekano muke urangwa mu buraruko utewe n'umurwi ugendera ku vyiyumviro vya Islamu Boko Haram.

Abava muri Eritreya baba bahunze ivyigwa vya gisirikare basabwa kujamwo bishobora kumara imyaka mirongo, ibikogwa bifatwa na Onu nko kugigwa abashumba.

Abantu barenga 180 000 b'abimukira barinjiye mu gihugu c'Ubutaliyano mu mwaka uheze ariko hariho n'abandi 4 500 batwawe bagerageza gushikayo.

Insiguro y'isanamu,

Ikarata yerekana amayira y'abimukira

Igihugu ca Libiya, kirangwamwo umutekano muke kandi cegereye Uburaya, nico abakora urudandazwa rwo kujabukana abantu bakoresha.

Abimukira bashitse bavuye muri Libya bavuga ko bakoregwa amabi kandi baba barahahamutse.

Ahavuye isanamu, Reuters

Insiguro y'isanamu,

Igihugu ca Libiya carasambutse kuva aho Muammar Kaddafi yomorewe munyuma akicwa

Hari n'abimukira benshi binjiye i Buraya bavuye muri Siriya babanje guca mu karere ka Balkans. Muri kino gihe urwo ruja rwaragabanutse bitewe n'amasezerano ibihugu vya Buraya biherutse gupfundikira hamwe n'igihugu ca Turukiya yatanguye gushigwa mu ngiro mu kwezi kwa gatatu guheze.

Umuryango w'ubumwe bwa Buraya (UE) uriko urasaba ko igikorwa co kugenzura inkengera za Libiya cokomezwa, hagatangwa n'ivyigwa nkarishabwenge hamwe n'ibikoresho ngo bahagarike abimukira baca mu kiyaga Méditerranée mu mato adakomeye.

Ushaka ko abakora urudandazwa rwo kujabukana abimukira bafatigwa ingingo zikomeye, ko abimukira bataronse ivyangombwa batahukanwa, ko ababironse nabo bagira ubuzima bushemeye.

Umurwi ujejwe ico kibazo muri UE usaba ko hokwongegwa imiliyoni €200m ($215m) mu 2017 zofasha kugabanya urwo rugwirirane.

Igihugu c'Ubutaliyano arico gihanzwe cane kubera ico kibazo c'abimukira gisaba umuryango wose w'ubumwe bwa Buraya gusangira uwo muzigo.