Abarenga 100.000 bageramiwe n'inzara muri Sudani y'epfo

Abantu barindiriye imfashanyo y'ibifungurwa

Ahavuye isanamu, AP

Insiguro y'isanamu,

Abantu barindiriye imfashanyo y'ibifungurwa

Hatangajwe iciza c'inzara kidasanzwe mu turere twinshi muri Sudani y'epfo, kitari bwigere kiboneka mu myaka itandatu iheze kandi ata ho cari bwaboneke ahandi kw'isi.

Reta n'amakungu bavuga ko abantu bababa 100.000 bageramiwe na kigoyi mu gihe abandi barenga umuliyoni umwe ibasinzikaje.

Untambara irangwa muri ico gihugu hamwe n'ubutunzi bugeze habi ni vyo bintu vyatumye haba inzara nk'iyo.

Insiguro y'isanamu,

Intara ya Unity muri Sudani y'epfo

Hari hagabishijwe ko hashobora kwaduka ikiza c'inzara mu bihugu vya Yemen, Somalia n'uburaruko bushira uburengero bwa Nigeria, ariko Sudani y'epfo ni yatanguye gutangaza ico kiza c'inzara.

Ibura ry'ibifungwa ubu rigeramiye uturere tw'intara ya Unity mu gihugu ca Sudani y'epfo ariko imigwi itanga imfashanyo iragabisha ko iyo nzara ishobora gukwiragira hose mu gihe hadafashwe ingingo zihuta.

Amashirahamwe ajejwe gutanga imfashanyo harimwo na PAM hamwe na UNICEF avuga ko abantu imiliyoni 4.9 n'ukuvuga abarenga ibice 40 kw'ijana y'abanye Sudani y'epfo bakeneye imfungurwa vyihuta.

Ahavuye isanamu, Getty Images

Insiguro y'isanamu,

Intambara n'igabanuka ry'ubutunzi ni vyo vyatumye haba iyo nzara