Uwagenywe na Trump mu gisirikare co mu mazi yakinjuye

Philip Bilden (i buryo) ntiyashoboye kubandanya arongora igisirikare co mu mazi

Ahavuye isanamu, TWITTER

Insiguro y'isanamu,

Philip Bilden (i buryo) ntiyashoboye kubandanya arongora igisirikare co mu mazi

Uwundi muntu aheruka kugenwa muri leta ya Prezida Donald Trump ngo arongore igisirikare kigwanira mu mazi, yavuye muri ayo mabanga.

Philip Bilden yasanze bitabereye ko abandanya akazi bitewe n'amategeko agenga inyungu z'umuntu ku giti ciwe be n'iz'igihugu.

Bwana Bilden yatowe na Trump ka mushikiranganji w'igisirikare co mu mazi, "Navy", yasiguye ko afise impungenge ku bijanye n'ubuzima bwiwe hamwe n'ibibazo yohura navyo agerageza gutandukanya ubuzima bwiwe n'ivyashara asanzwe akora. Amategeko ya Amerika ntiyemera ko umukozi wa leta abangikanya akazi n'ivyashara.

Umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Amerika, Jim Mattis, yavuze ko agiye gutanga izina ry'uwosubirira Bwana Bilden mu minsi mike.

Mu ntango za kuno kwezi, umunyamabanga mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi, Vincent Viola, nawe nyene yarakinjuye.