Urucanco Rotavirus ngo rwotabara abana 500 000 bapfa ku mwaka muri Afrika

Urucanco rushasha ngo rushobora gutabara abana inusu y'umuliyoni Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters
Image caption Urucanco rushasha ngo rushobora gutabara abana inusu y'umuliyoni

Icizere kiriyongera mu gihe hari urucanco rushasha kandi ruzimbutse rurinda ubushuhe, rukingira indwara yica abana 1 300 ku munsi, rwageragejwe muri Niger ruba ngirakamaro.

Urwo rucanco rurafasha ku cizere ca 67% mu gukingira indwara "gastroenteritis" itegwa n'umugera rotavirus, utuma abana bafatwa n'ugucibwamwo.

Incanco zibiri zahahora zikenera kubikwa ahakanye (muri frigo), kandi zirazimvye.

Runo rucanco rushasha ruzoba rugugwa inusu y'amahera izo za mbere zagugwa.

Uwurongoye ishirahamwe ry'abaganga batagira imbibe "Medecins Sans Frontieres" (MSF), Micaela Serafini, yavuze ko urwo rucanco, "BRV-PV", ruje "guhindura urukino".

"Ni urucanco rujanye cane n'ivyo dukeneye muri Africa," niko yabwiye itororokanirizo ry'amakuru Reuters.

Abana barenga 500 000 barapfa ku mwaka baheze amazi mu mibiri kubera gucibwamwo n'izindi ngorane zitegwa na rotavirus, cane cane muri Afrika yo munsi ya Sahara, nkuko ikigo citaho amagara y'abantu "Organisation Mondiale de la Santé" (OMS) ivuga.

Kirongera kiti: "Igihe urwo rucanco ruzoboneka ku bwinshi muri Afrika, ruzokingira imiliyoni z'abana badafise gifasha."

Urucanco BRV-PV, rukoregwa mu Buhindi, rurindiriye kwemezwa n'ikigo citaho amagara y'abantu kw'isi "Organisation Mondiale de la Santé" (OMS) imbere yuko rutangura gukoreshwa.