Bareranye umwana mu mategeko batubakanye
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Bahawe uburenganzira bwo kurerana umwana bahujwe n'ubugenzi ahubwo atari nk'abakundana

Aba bapfasoni baciye umuhigo mu mateka ya Conada.

Bemerewe n'amategeko kwitwa abavyeyi ba Elaan, ariko ngo ntibabanye bahujwe n'urukundo rw'abubatse canka abifuza kwubakana, ngo ni abagenzi bashika gusa.