Inzego za Amerika 'zanetse amabanki akomeye'

NSA iregwa kwabura amabanki

Ahavuye isanamu, Getty Images

Insiguro y'isanamu,

Ikigo ca NSA kinegurwa ko kitabwiye Microsoft ivyo cabonye

Ibimenyetso bitangwa n'abinjira mu mabanga ya za mudasobwa bigaragaza ko urwego rw'ubusumyi bw'urusaku bokorwa hanze y'igihugu na Leta zunze Ubumwe za Amerika -NSA, rwacengeye amabanki akomakomeye.

Urwego rwa National Security Agency -NSA ngo rwoba rwarabuye uburyo bw'itumatumanako bukoreshwa mu ma banki muguhana amafaranga bita SWIFT.

Kwinjira muri ubwo buryo bwa SWIFT kwatumye Amerika ishobora gukurikirana ingene amafaranga aharugwa muri za miriyaridi z'ama dorari ahanahanwa hagati y'amabanki, cane cane ayo mu burasirazuba bwo hagati.

Abajejwe gukirikirana ivyo umutekano mw'ikoreshwa ry'ubuhinga bw'itumatumanako bavuga ko ivyo abo bacengera muri za mudasobwa bashize ahagaragara, bishobora kwifashishwa n'abasuma bakiba amabanki.