Umubonano w'intumwa z'umuhuza n'amashirahame mu Burundi

Abitavye iryo sango barashima ico gikorwa, bamwe bakavuga ko igikuru ataruko Abarundi bose boja Arusha
Image caption Abitavye iryo sango barashima ico gikorwa, bamwe bakavuga ko igikuru ataruko Abarundi bose boja Arusha

Mu Burundi igikorwa catangujwe n'intumwa z'umuhuza mu matati y'Abarundi co gutororokanya ivyiyumviro mu mirwi itandukanye giteye ku munsi ugira kabiri.

Imigwi iriko irabonana n'izo ntumwa z'umuhuza Benjamin Mkapa ni y'abakenyezi, iy'urwaruka, amashirahamwe yigenga, bamwe mu banyapoliki n'abaserukira amashengero.

Kuri uyu munsi ugira kabiri ibikorwa vyabandanije mu migwi; bimwe mu bintu nyamukuru iyo migwi isabwa gushikirizako ivyiyumviro, ni ikibazo c'umutekano, itahuka ry'abahunze n'ibijanye n'agateka ka zina muntu.

Biga kandi ku kwemeza canke guhakana zimwe mu ngingo ziri mw'ibwirizwa shingiro hamwe n'ibijanye n'ingene amatora atunganywa n'ibindi.

Image caption Ambassadeur Francis Mndolwa, uwukuriye umugwi userukiye umuhuza

Abitavye iryo sango barashima ico gikorwa, bamwe bakavuga ko igikuru ataruko Abarundi bose boja Arusha.

Inama izorangira kuri uyu wa gatanu, umugwi w'umuhuza uzoce wegeranya ivyo vyiyumviro vyose kugira ubishire umuhuza Benjamin Mkapa.

Uwo nawe akazovyisunga mu rindi sango ry'ibiganiro ryimirije Arusha muri Tanzania.