Burundi: Umugwi ujejwe kwiga ivyohindurwa mw'ibwirizwa shingiro

Image caption Pierre Nkurunziza ari ku butegetsi kuva muri 2005

Mu Burundi, ibikorwa vyo gusubiramwo ibwirizwa nshingiro bigiye gutangura nyuma yaho umukuru w'igihugu ageneye umugwi ujejwe kwiga ivyohindurwa.

Kimwe mu bikuru bishobora guhindurwa n'ivanwaho ry'ibiringo ntarengwa vy'umukuru w'igihugu mu gihe umugwi ujejwe ibiganiro mu gihugu hagati uvuga ko benshi mu banyagihugu bavyifuza.

Abatavuga rumwe na leta bo babona ko ari intumbero y'umugambwe uri ku butegetsi yo gufuta amasezerano ya Arusha agenga itunganywa ry'ubutegetsi kuva mu 2000.

Uwagenywe ngo arongore ico gikorwa co kwiga no gushikiriza leta ivyohinduka mw'ibwirizwa nshingiro yitwa Ngendakuriyo Pascal, izina ritari risanzwe rimenyerewe cane mu vya politike n'ubutegetsi.

Ari kumwe n'abandi bantu 14 bava mu mice itandukanye y'ubuzima nk'imigambwe ya politike, amadini hamwe n'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike.

N'ubwoko bwa ba nyamuke bw'abatwa bukaba butibagiwe.

Guhera ubu, uwo mugwi ufise gushika mu kwezi kw'icenda uyu mwaka kugira ube washikirije igikorwa watumwe, ariko itegeko riwushiraho riteganya ko ku mezi atandatu ufise, ushobora kwongerwa amezi abiri atarenga.

Image caption Intumwa z'abarundi zitavye ibiganiro vy'abarundi i Arusha muri Tanzania itariki 21 z'ukwezi kwa gatanu mu 2016

N'ubwo uwo mugwi utarakora, hari ibisa n'ibimaze kumenyekana ko bishobora guhinduka.

Aho ni nko gufuta mw'ibwirizwa nshingiro ibiringo umukuru w'igihugu ashobora gutwara igihugu.

Irihasanzwe rivuga bibiri gusa.

Ariko ku bw'umugwi wari umaze hafi umwaka ukoresha ibiganiro mu gihugu hagati, abarundi benshi bifuza ko ata biringo vyokwandikwa mw'ibwirizwa nshingiro, maze umuntu agatwara ibiringo uko vyongana kwose mu gihe abanyagihugu boba babandanya kumwizigira mu kumutora.

Mu gihe mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD n'abawushigikiye bavuga ko ibwirizwa nshingiro rihari ritari rikijanye n'ibihe none rikwiye gihinduka, ntibahuza n'abatavuga rumwe nabo ku gihe co kurihindura hamwe n'ibikwiye guhinduka.

Kimwe mu vyo bavuga ngo ntivyumvikana ingene hashingwa umugwi wo guhindura ibwirizwa nshingiro hisunzwe ivyavuye mu biganiro vyo hagati mu gihugu gusa mu gihe hari ibindi bibera i Arusha bihuza leta n'abatavuga rumwe vyo bikiriko birabandanya.

Bagiriza kandi leta kurondera gufuta amasezerano ya Arusha abasangiza ubutegetsi n'ibibanza mu nzego zitandukanye z'igihugu.

Buzoba bugize kabiri leta ya Prezida Pierre Nukurunza irondera guhindura ibwirizwa nshingiro.

Ubudasa n'ubu n'uko leta ivuga ko ibizohinduka ari ibizoba vyavuye mu vyifuzo vy'abanyagihugu n'ubwo abatavuga rumwe nayo batavyemera.