UE irahakana kugerageza guhungabanya inzego mu Burundi

Abashingamateka ba UE mu nama
Image caption Abashingamateka ba UE mu nama

Umuryango w'ibihugu vy'Ubumwe bwa Buraya (UE) urahakana kuba waragerageje guhungabanya inzego z'u Burundi nkuko leta y'ico gihugu ibicagiriza.

Mu ntango z'iyi ndwi leta yagirije iryo shirahamwe abantu mu nyuma yahavuye isanga baciye bagira uruhara mu vyo yita imigumuko yo kuva mu kwane mu 2015.

Mw'itaganzo , ishirahamwe rya Bulaya rivuga ko ivyo ryagirizwa ''bishingiye ku gutahura nabi n'ibigirankana umuganmbi wo gushigikira abagwanira agateka ka zina muntu''.

Ribandanya rivuga ko politike y'imigenderanire y'ishirahamwe rya Bulaya ishingiye ku guteza imbere agetaka ka zina muntu kw'isi.

Rivuga ko inyishu yose irama ku bibazo vy'uburundi idashobora kwirengagiza ivyaha vyo guhonganya agateka kaz zina muntu vyaba ibiriko birakorwa ubu canke ivyakozwe muri kahise hamwe no gukingira abantu bakora muri iyo nzira.

Iryo tangazo rirangiza rivuga ko ishirahamwe rya Bulaya risanzwe rifashanya n'uburundi n'abanyagihugu babwo kuva kera kandi ko rishigikiye utwigoro tw'umuhuza w'ishirahamnwe rya Africa y'ubuseruko ryongera ribandanya gushigikira abanyagihugu mu migambi y'iterambere.

Itangazo leta y'uburundi yasohoye ntiyavuze inyandiko yashingiyeko izarizo.

Ariko iri tangazo ry'ishirahamwe rya Bulaya rirekana ko ari izari zimaze iminsi zitembera ku mbuga hwaniro zerekana bamwe mu baharanira ageteka ka zima muntu basaba amafaranga ishirahamwe rya Bulaya uburyo bwo guhungisha imiryango yabo hamwe ibuntu vyokomera mu Burundi.

Bamwe mu rabo ,leta y'uburundi ibagiriza kuba aribo bahavuye bakora ivyaha bitandukanye mu ntureka n'ukugerageza gutembagaza ubutegetsi vyabaye kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane mu 2015.