Ibinini vya Aspirin si vyiza ku bantu bashaje

Ibinini vya Aspirin si vyiza ku bantu barengeje imyaka 75 Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images
Image caption Ibinini vya Aspirin si vyiza ku bantu barengeje imyaka 75

Abantu bafise imyaka irenga 75, bafata ibinini vya Aspirin bamaze kugira ingwara y'umutima arashobora kugira ingorane yo kuva amaraso mu nda, nk'uko bivugwa n'ikigo ca Lancet kigira ubushakashatsi.

Abashakashatsi bavuga ko, mu kugabanya izo ngorane, abantu bafise imyaka myinshi bategerezwa kunywa umuti ukinga ingwara zo mu nda(PPI).

Ariko bavuze bashimitse ko Aspirin ifise akamaro kanini nko gukinga ingwara y'umutima.

Ubwo bushakashatsi bwo mu Bwongereza buvuga ko kumira ibinini vya Aspirin bifise ingaruka mbi gusumba uko vyahora vyibazwa, na cane cane ku bantu bafise imyaka myinshi.

Igitigiri c'abana bicwa n'ugucibwamwo carakorotse

Igitigiri c'amahasa apfa muri Afrika kirateye ubwoba

Isi iri ku ndunduro y'imiti ya antibiyotike

Uwo muti ukoreshwa cane mu kuvura ingwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso, kenshi bivugwa ko utera ingorane yo kuva amaraso mu nda.

Abo bashakashatsi baragabisha ko uguhagarika bukwi na bukwi gufata umuti wa Aspirin bishobora gutera izindi ngorane, bagahanura rero ko buri muntu akwiye kwegera muganga igihe ashaka guhindura umuti.