Ubuzima bw'ababyeyi bafunze muri Amerika
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Ubuzima bw'ababyeyi bafungiye muri gereza zo muri Amerika

Abagore babiri kuri batatu bari muri gereza muri Amerika ni ababyeyi.

Akenshi kubonana imbonankubone n'abana babo ntabwo byemewe.