Imvo n'Imvano ku kibazo cy'impunzi z'Abanyarwanda ziba muri Zambiya
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Imvo n'Imvano ku kibazo cy'impunzi z'Abanyarwanda ziba muri Zambiya

Imvo n'Imvano yo ku wa 01/07/2017 Robert Patrick Misigaro araganira n'impunzi z'Abanyarwanda ziba muri Zambiya ku cyemezo cya LONI cyo gukuraho ubuhunzi kuri bamwe mu mpunzi z'Abanyarwanda.