Inama ya Synod yiga ku bibazo vy'igitsina n'imyirondoro.

Synod

Ahavuye isanamu, None

Insiguro y'isanamu,

Abari mu nama nkuru ya Synod babariwe kwihuta kujana n'ibihe ku kibazo c'igitsina

Amatora y'urwego nyobozi mw'ishengero rya Anglicane yerekeye kwemera nimba hashobora kwakirwa abakirisu biyumvamwo ko badahuye n'igitsina bitirirwa, n'ukuvuga nk'abumva ko ari abagabo kandi bafise igitsinagore.

Abashigikiye ayo mahinduka bavuga ko azofasha abariko barashaka guhindura imyirondoro yabo kubera kuba bitirigwa igitsina bafise ku mubiri ariko kidahuye n'uko bo biyumva, canke abamabaze guhindura imyirondoro yabo n'igitsina bitirigwa ariko bikabatera ipfunwe.

Mugabo abadashigikiye ayo mahinduka bo bavuga ko arimwo ivyiyumviro bidahuye n'inyigisho zo muri Bibiliya.

Inama ya Synod yaraye yemeje ingingo yiyamiriza ingendo yo guha imiti abakirisu bahuza ibitsina ari abagabo basa hagati yabo canke abagore basa, kugira bahinduke bahebe iyo kamare,

Musenyeri wa Liverpool Paul Bayes, yavuze ko iyo ngingo ari ikimenyetso gikomeye cerekana ko Ishenegro rya Anglikane ridafata bahuza ibitsina babisangiye 'homosexualite' nk'icaha, ingwara canke igicumuro.

Inama ya Synod yatanguye kuva ku munsi wa gatanu mu ntara ya York mu Bwongereza, aho abayitavye basabwe kwihweza uburyo boshobora kujana n'ibihe ku bibazo vyerekeye igitsina.