Ukugerageza guhindura itegeko rya Obama vyananiranye

Abandi bakenguzamateka babiri, Rand Paul na Susan Collins bari bamaze kumenyesha ko batazoshigikira uwo mugambi Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters
Image caption Abandi bakenguzamateka babiri, Rand Paul na Susan Collins bari bamaze kumenyesha ko batazoshigikira uwo mugambi

Abandi bakenguzamateka babiri b'umugambwe w'aba republicain bavuze ko badashigikiye umugambi w'umugambwe wabo wo guhindura umugambi werekeye amagara y'abantu wa Obamacare, bikaba vyatumye igitigiri gisigaye kidashobora kwemeza uwo mugambi.

Mike Lee na Jerry Moran bose baramenyesheje ko badashobora gushigikira iyo ngingo uko imeze ubu

Abarepublicain bafise intebe 52 mu nama nkenguzamateka irimwo abakenguzamateka 100, rero mu gihe babiri mu bakenguzamateka babo batokwemeza iyo ngingo, ntivyokunda ko abandi basigaye bayemeza bonyene.

Prezida Trump yiyemeje guhindura iyo ngingo y'amagara y'abantu ya prezida Obama igihe yariko ariyamamaza.

Abo bakenguzamateka babitangarije rimwe.

Isekeza ryo gufuta ObamaCare ryatanguye muri Amerika

Mu gihe hari hakivugwa ko iyo ngingo yerekeye Obamacare ikirimwo utunenge, abo bakenguzamateka bongeyeko ko "badashobora kwemeza politike mbi".

Iyo ngingo y'itegeko itangisha amahera abatunzi ikagabaniriza umuzigo abakozi ba reta kugira bagabanye amahera abakene bakeneye kuvugwa amahera bahora batanga.

Uwufise ububasha kw’isanamu NASA
Image caption Mike Lee na Jerry Moran bose baramenyesheje ko badashobora gushigikira iyo ngingo uko imeze ubu

Abandi bakenguzamateka babiri, Rand Paul na Susan Collins baramaze kumenyesha ko badashobora gushigikira iyo ngingo.

Abademokrate bamenyesheje kuva kera ko batazemera guhindura iyo ngingo ya Obamacare ariko ko bashobora kwumvikana mu gutuma iba nziza gusumba.

Trump yananiwe kuvanaho Obamacare

Abategetsi b'abarepublicains hamwe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu bizoba ngombwa gufata ingingo yo guyisubiramwo bushasha canke gutangura gusigura ku mpande zose, bahereye ku ngorane bose babona muri iryo tegeko rya Obamacare, canke biteho ibindi bibazo nko guhindura ivyerekeye amakori.