UK: Abanyeshule bakwiye kumenya akamaro ko kwonsa

Mu Bwongereza ica gatatu c'abavyeyi ngo nibo bonsa abana gushika ku mezi atandatu Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images
Image caption Mu Bwongereza ica gatatu c'abavyeyi ngo nibo bonsa abana gushika ku mezi atandatu

Ishuli ritanga inyigisho zo kuvura abana mu gihugu c'Ubwongereza (UK) ryavuze ko abanyeshuli bakwiye kwigishwa akamaro ko kwonsa, niko abaganga bavuze.

Ishuli "Royal College of Paediatrics and Child Health" rivuga ko Ubwongereza buri mu bihugu abenegihugu baho bonsa gake ku mugabane wa Buraya, mu gihe ica gatatu c'impinja aribo bonswa gushika ku mezi atandatu.

Muri ico gihugu basanga kwonkereza mu bantu bisa n'umuziro.

Ishuli "Royal College" risaba ko ico cigwa cigishwa umuntu avyisabiye, canke mu vyigwa vy' imibano canke ku bijanye n'ivy'amagara.

Rihanura ko abavyeyi bohimirizwa kandi bagashigikigwa iyo bonsa, na cane cane gushika ku mezi atandatu, imfungugwa ziremeye zigatanguzwa inyuma y'amezi atandatu.

Umwigisha Neena Modi arongoye iryo shuli, avuga ko abanyeshuli bakwiye gutegera akamaro ko kwonsa.

Mu ntango ngo bikwiye ko abo bana bato begerezwa abavyeyi, ba nasenge canke abagenzi b'imiryango yabo, baba bari mu gihe co kwonsa kugira ngo babone ko ari ibisanzwe.

Abahungu n'abakobwa ngo bakwiye kuja muri ivyo vyigwa, kugira ngo bashobore gufashwa, niko Professeur Modi yavuze.