Amatora mu Rwanda: Amahirwe yoba angana?
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Ejo mu Rwanda bazohitamwo umukuru w'igihugu hagati y'abagabo batatu batanganya amahirwe.

Ejo mu Rwanda bazohitamwo umukuru w'igihugu hagati y'abagabo batatu batanganya amahirwe, mu gihe bigaraga ko Preza Paul Kagame ashobora gutsinda.