Burundi: Urwaruka 350 rwo mu bihugu vya Afrika ruri mu nama I Bujumbura

Umushikiranganji w'urwaruka n'imico kama Jean Bosco Hitimana(hagati) ariko arugurura iyo nama
Image caption Umushikiranganji w'urwaruka n'imico kama Jean Bosco Hitimana(hagati) ariko arugurura iyo nama

Iryo huriro rizomara imisi 5 rikaba rifise intumbero yo gushira urwaruka hamwe kugira ruganire ibibazo biruhanze vyaba ivyo kubura akazi, ibijanye na politike n'ibindi.

Umushikiranganji w'urwaruka Jean Bosco Hitimana yuguruye icese iyo nama avuga ko ikibazo c'agashomeri gihanze urwaruka rw'uburundi ikizi.

«Ivyigwa dufise birerekana ko urwaruka rudafise akazi ruharurwa hagati y'ibice 14 na 17 kw'ijana», nikwo Umushikiranganji Hitimana avuga.

Avuga ko reta iriko irihweza imigambi ibiri nyamukuru izofasha urwaruka kuva muri 2018.

Ibihugu cumi kw'isi aho ubushomeri bwimonogoje

Image caption Bamwe mu rwaruka rwitavye iyo nama

Avuga ko Integuro yo gushinga ibanki izoha ingurane urwaruka igeze kure.

«Amategeko amwamwe agenga iyo banki yaramaze gutegurwa, ubu vuba tugiye kuyashikiriza inama nshingamateka kugera iyemeze», nikwo asigura.

Uwo mushikiranganji avuga ko reta igiye gutangura gutanga akazi ko kimenyereza mu kazi (stage) kugira ingoran y'uburambe ikunda kurubera izitinzi itorerweinyishu.

«Uwu mugambi uzotangurana n'igice ca mbere c'umwaka wa 2018».

Image caption Muri iyo nama bazigira hamwe ingene hoshingwa ikigega c'urwaruka ku mugabane wa Afrika

Eric Nsengimana arongoye ishirahamwe ry'urwaruka AJAP, ari naryo ryateguye ihuriro, avuga ko kiretse ubukene urwaruka rwa Afrika ruhanzwe no gukoreshwa mu vya politike.

«Muri iyi nama dushaka kwigisha urwaruka rumenye kwibako no gukora kugira rwitenze imbere» , nikwo abisigura. «Dushaka rwirinde kuja rurahendwa kuko vyagaragaye ko ari rwo rugira ingorane rugapfungwa, urundi rukicwa iyo habaye imvururu»

Aha agatanga akarorero ku bihugu vya RDC , Uburundi mu 2015 hamwe n'igihugu ca Somalia.