Imvo n'imvano yo kuri uyu wa 09/09/2017 ni ku matora y'umukuru w'igihugu muri Kenya.

Imvo n'imvano yo kuri uyu wa 09/09/2017 ni ku matora y'umukuru w'igihugu muri Kenya.

Imvo n'imvano yo kuwa 09/09/2017 ni ku matora y'umukuru w'igihugu muri Kenya nyuma y'icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga cyagize impfabusa ibyavuye mu matora aherutse.