Abategetsi b'abapfasoni barateza imbere abandi bapfasoni?

Hillary Clinton supporters at the Javits Center

Ahavuye isanamu, KENA BETANCUR

Insiguro y'isanamu,

Ahari hitezwe ko Hillary Clinton ashika n'ikigo Javits Center, cabaye ikimenyetso gusa

Ikigo ca Javits ni co kibona abantu bazoshika kure mu gisagara ca New York, kandi cari cavuze ko Hillary Clinton ari we mupfasoni wa mbere ashobora gutwara Amerika muri kahise k'ico gihugu.

Ariko mu nyuma vyaramutaye kuwamazi, ariko ikibanza yari yahisemwo kuba rimwo mw'ijoro ry'amatora nta co casigura gikomeye, uretse gupfa kugitora gusa.

Ariko ugutsindwa kwa Hillary Clinton kwarahinduye uko ibintu vyariko biragenda- igitigiri c'abapfasoni batorewe kuja mu mabanga akomeye cagwijwe na kabiri muri iyi myaka cumi iheze.

Ubu hari abapfasoni barongoye ibihugu 15, umunani muri bo bubaye ubwa mbere mu bihugu vyabo haba prezida w'umupfasoni, nk'uko bivugwa n'ikigo kigira ubushakashatsi bw'ikigo Pew Research.

Ariko ivyo biguma vyerekana ko abategetsi b'abapfasoni bafise ibice 10% mu nama ya Onu igizwe n'ibihugu 193.

Ahavuye isanamu, DIPTENDU DUTTA

Insiguro y'isanamu,

Ivyigwa vyerekanye ko abigeme n'abapfasoni barongoye abandi babanza kwiteza imbere bo nyene.

Abo bategetsi barakuye inzitizi nyisnhi- ariko none barafasha abandi bapfasoni bo mu bihugu vyabo gutera intambwe nkabo?

Ibiharuro bitegekanywa na politike yo mu Buhinde bishobora kuguha aho ufatira.

Kuva mu 1993, mu bategetsi b'ikigwati hategerezwa kugenwa umuhanuzi w'umupfasoni, ivyo bikabafasha kumenyera ivyo intwaro mu mibano.

Mu vyigwa vyagizwe ku bihumbi n'ibihumbi vy'urwaruka rw'abanyeshure n'abavyeyi babo, vyasanze kugira umurongozi w'umupfasoni bituma abapfasoni bakiri bato bagira icizere gikomeye co gushika kure.

Babajijwe ico bipfuza ko abana babo bazovamwo mu burezi, igihe bakironka umwana wa mbere n'akazi bokora, benshi mu bavyeyi bipfuriza ibintu bikomeye abana babo b'abahungu.

Ariko mu gihe hatowe umupfasoni mu matora abiri yikurikiranya mu kigwati, ivyo abavyeyi bipfuza kubana babo b'abahungu n'abigeme bisa n'ivyegeranye gushika ku bice 25% ugereranije n'abatigeze barongorwa n'umupfasoni.