Menya ikirunga ca Nyiragongo mu buseruko bwa Kongo
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Menya ikirunga ca Nyiragongo mu buseruko bwa Kongo, kimwe mu bisesa cane kw'isi

Menya ikirunga ca Nyiragongo mu buseruko bwa Kongo, kimwe bisesa cane kw'isi kandi bigiteka