Burundi: Perezida Nkurunziza yatanguje isekeza ryo gusigura ibwirizwa shingiro rishasha

Ntibishobora gukina mu cuma cawe
Perezida Nkurunziza yatanguje isekeza ryo gusigura ibwirizwa shingiro rishasha

Mu Burundi, umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yatanguje isekeza ryo gusigurira abanyagihugu ibigiye guhinduka mw'ibwirizwa shingiro kugira ngo mu matora ya kamarampaka bazoryemeze canke barihakane bazi ibirimwo.

Perezida Nkurunziza ntiyadomyeko urutoke ibigiye guhinduka ivyo ari vyo.

Bwana Nkurunziza yavuze ko baje gutanguza icese igikorwa co gusigurira abanyagihugu ibigiye guhinduka mw'ibwirizwa shingiro ry'Uburundi.

Ntiyadomyeko urutoke ingingo zigiye guhinduka, ariko yavuze ko izizohinduka ari izifise utunenge gusa.

"Ingingo zitazokomakomwa n'inkizigize inkingi za demokrasi, amahoro n'umutekano, ugukingira abatavuga rumwe na reta, uburenganzira n'inyungu z'inkehwa, ubwigenge, ibisabwa bimwe bimwe vyo gukomeza ububasha inzego z'igihugu zihabwa n'ibwirizwa shingiro", uko ni ko perezida Nkurunziza yavuze.

Ntibishobora gukina mu cuma cawe
Agathon Rwasa, yanse kwitabira icese yo guhindura ibwirizwa shingiro

Perezida Nkurunziza yateye akamo ngo abategetsi bose bitegurire kuva mu biro baje mu misozi gusigura iryo bwirizwa shingiro. Abatavuga rumwe basabwe gusigurira abanywanyi babo ivyerekeye iryo bwirizwa shingiro rishasha, ntibaribere intambamyi.

Image caption Perezida Pierre Nkurunziza ntiyadomyeko urutoke ibigiye guhinduka ivyo ari vyo.

Yagabishije amashirahamwe adaharanira inyungu za politike yagiriza ko muri kahise mbere n'ubu yivanze muri politike gusumba mbere n'abayikora.

Yavuze ati: "Amashirahamwe adaharanira inyungu za politike abasabwa guterera ivyiyumviro ariko ativanze muri politike".

Nta ngingo nyezina zadomweko urutoke ko zigiye guhundika canke ikirangamisi c'ingene abarundi bagiye gusigurirwa iryo bwirizwa shingiro rishasha hirya no hino mu gihugu.

Ariko biranuganugwa ko ingingo zerekeye ibiringo vy'umukuru w'igihugu hamwe n'igitigiri c'abashingamteka bemeza ingingo zifatirwa muri urwo rwego vyoba biri muvyahinyanyuwe.

Icegera ca mbere c'inama nshingamateka, ari mu barongoye urunani rw'amizero y'abarundi rutavuga rumwe na reta, Agathon Rwasa, ntiyitavye ivyo birori.