EALA: Abarundi bamirira kure itorwa rya Martin Ngoga

Bamwe mu bashingamateka b'umuryango wa Afrika Y'Ubuseruko Uwufise ububasha kw’isanamu FACEBOOK
Image caption Bamwe mu bashingamateka b'umuryango wa Afrika Y'Ubuseruko

Abashingamateka b'abarundi bo mu nama nshingamateka y'akarere k'ubuseruko bwa Afrika bashize umukono ku rwandiko rwiyamiriza itorwa ry'umushingamateka Mirtin Ngoga nk'umukuru w'urwo rwego bavuga ko amategeko atubahirijwe.

Abo bashingamateka bari kumwe n'abo mu gihugu ca Tanzaniya bavuga ko mu kugena uwurongora urwo rwego badatora, ahubwo ko harabwa igihugu kiramukiwe kuja muri ico kibanza.

Muri iryo tangazo ryashizweko umukono n'abashingamateka bose b'abarundi bo mu migambwe itandukanye bari mu nama nshingamateka y'akarere k'ubuseruko bwa Afrika, batangura bamenyesha ko haheze amezi indwi ibikorwa bitaratangura kuko bari barindiriye abashingamateka bo mu gihugu ca Kenya kugira ibitigiri bisabwa n'amategeko bikwire.

Binuvye ingene amatora y'uwurongoye urwo rwego yaraye atowe, bavuga ko ugukurakuranwa kw'ibihugu bigize iryo shirahamwe mu kurongora inama nshingaateka y'aryo ata ho bisa bisana no guhiganwa.

Abo bashingamateka ko ari umunani babandanya bavuga ko bari bashikirije urwandiko uwujejwe amategeko muri iyo nama nshingamateka, berekana amakenga yerekeye uwugiye kurongora urwo rwego, ariko ko ata nyishu bigeze baronka.

Babandanya bavuga ko kuri uyu wa kabiri, uwujejwe amategeko muri iyo nama nshingamateka yokoresheje amatora abarundi n'abatanzaniya basohotse, bakavuga ko yarenze kw'itegeko rya 53.1 rivuga ko ibihugu bigenda birakurakuranwa ku burongozi ariko bidahiganwa.

Ngo n'akanama kajejwe kumuhanura karamubwiye ko amatora atoba igitigiri kidakwiye, ariko ngo abirengako abibona.

Kubera ivyo vyose rero, abo bashingamateka b'abarundi ngo babona ko amategeko agenga ishirahamwe ry'ibihugu bigize akarere ko mu buseruko bwa Afrika yahonyanzwe mu gutora umukuru w'inama nshingamateka ibindi bihugu bisangiye iryo shirahamwe bidahari, ko rero ayo matora ata gaciro bayaha.

Barangiza basaba ko amategeko yokwubahirizwa ku neza y'iryo shirahamwe ivyo bihugu vyose bisangiye.

Ibihugu vyitavye ayo matora ni Urwanda rukomokamwo uwatowe Martin Ngoga, Uganda, Kenya hamwe na Sudani y'epfo.