Wari bwabone imiduga ingana uku mu kibanza kimwe?

Wari bwabone imiduga ingana uku mu kibanza kimwe? Aha niho Volkswagen ibitse imiduga yasubijwe kubera kubesha ku vyuka isohora.