Wari bwabone imiduga ingana uku mu kibanza kimwe?

Wari bwabone imiduga ingana uku mu kibanza kimwe?

Wari bwabone imiduga ingana uku mu kibanza kimwe? Aha niho Volkswagen ibitse imiduga yasubijwe kubera kubesha ku vyuka isohora.