Umurwi w'Abafaransa -Survie, usaba Ubufaransa kwemanga uruhara muri jenoside mu Rwanda
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Umurwi w'Abafaransa -Survie, usaba Ubufaransa kwemanga uruhara muri jenoside mu Rwanda

Mu gihe isi buca yibuka imnyaka 24 iheze habaye genocide mu Rwanda Umurwi w'Abafaransa baharanira gukangurira abantu kumenya uruhara rw' ico gihugu muri AFRIKA no kurwanya ko bwongera kwifatira ibihugu vy'uwo mugabane -Survie, usaba Ubufaransa kwemanga uruhara muri iryo honyabwoko.

Mu kubisaba bakoresheje ikimenyetso. Ico naco ni isandugu y'ibirwanisho bitiriye ko yagaruwe muri ico kibanza idashitse iyo yarungitswe ku bahoze ari ingabo z'Urwanda, iciye mu cahoze ari Zaire.

Thomas Borrel wo muri Survie arasigura ico bifuza kugerako n'insiguro y'ico kimenyetso c'isandugu.