Umugabo yahawe isura ya gatatu mu Bufaransa

Umugabo yahawe isura ya gatatu mu Bufaransa
Image caption Umugabo yahawe isura ya gatatu mu Bufaransa

Umuntu wa mbere kw'isi ahawe amasura abiri mashasha avuga ko yiyumva neza inyuma y'amezi atatu abazwe.

Isura ya mbere ya Jerome Hamon bayikuyeko mu mwaka uheze inyuma inyuma yo kugaragara ko yanse imiti ya antibiyotike igihe yafatwa n'inyonko.

Uwo muntu w'imyaka 43 yagumye mu bitaro atagira isura igihe c'amezi abiri, mu gihe bariko bararondera uwoyimufashisha.

Yavuze : isura ya mbere yaciye yemera ubwo nyene. Hamon agwaye imgwara ituma avyimba mu maso.

Ugushrwako isura nshasha ubwa mbere mu 2010 kwagenze neza, ariko yanduzwa inyonko mu 2015 yatumye bamuha umuti wa antibiyotike.

Uwo muti waciye umutera ikibazo bituma amaraso atinjira mw'iyo sura yiwe.

Ibimenyetso vya mbere vyerekana ko iyo sura yanse vyatanguye kugaragara mu 2016 hamwe no mu kwezi kwa cumi na rimwe guheze. Vyabaye ngombwa ko bakurako iiyo sura.

Hamon yaciye abaho atagira isura mu cumba kimwe co mu bitaro vya Groges-Pompidou mu gisagara ca Paris, adashobora kubona, kuvuga canke kwumva gushika mu kwezi kwa mbere aho haboneka umuntu amuha isura bagaca bayimutera ubugira kabiri.

"Iyo sura ya gatatu ni nziza uretse umutwe utameze neza, umubiri hamwe n'ibindi bice bitinjirana neza. Ariko arizeye ko azokira.

"Iyo nanka iyi sura yanje ya gatatu vyari kuba bibi cane. N'ikibazo co kwitahura, ariko ubu vyakunze ni vyiza kuri jewe", ni ko yabwiye itororokanirizo ry'amakuru rya AFP ari mu bitaro abandanya kuvurirwamwo.

"Jewe mfise imyaka 43, uwampaye iyi sura na we afise imyaka 22, urumva ko nasubiranye imyaka 22", ni ko yabwiye imboneshakure yo mu Bufaransa.

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP
Image caption Ukubaga uwo muntu vyatwaye amasaha mesnhi guhagarariwe na prof Laurent Lantieri, umuhinga wo gutera amasura n'amaboko ari na we yari yabaze ubwa mbere Hamon mu myaka ine iheze

Ukubaga uwo muntu vyatwaye amasaha mesnhi guhagarariwe na prof Laurent Lantieri, umuhinga wo gutera amasura n'amaboko ari na we yari yabaze ubwa mbere Hamon mu myaka ine iheze.

"Ubu turazi ko gutera amasura abiri bishoboka, ntibikiri mu bushakashatsi", ni ko yabwiye ikinyamakuru ca Le Parisien.

Dr Bernard Cholley yavuze: Umuntu wese agize ikibazo c'isura yiwe munyuma vyaba ngombwa ko arindira umwanya muremure ko bamutera iyindi mu kiringi kitazwi, n'i ikintu ata muntu yari bwigere akorerwa.

Natangajwe n'ukwihangana k'umugwayi mu ngorane zose yagize. Isura ya mbere yatewe umuntu mu 2005 mu buraruko bw'Ubufaransa.

Kuva ico gihe, abantu bashika 40 baramaze kubagwa kw'isi yose.