Zoba ari imfungurwa zirimwo amavuta menshi zitera uru herehere mu maso?
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Zoba ari imfungurwa zirimwo amavuta menshi zitera uru herehere mu maso?

Indwara y’uru herehere mu maso iterwa n’iki? Zoba ari imfungurwa zirimwo amavuta menshi, isuku rike, canke ni indwara y’urwaruka rugeze mu bihe vy’ihinduka ry’umubiri (mu myaka iri hagati ya 13 na 19)? Umuntu yokwifata gute, canke ni ryari umuntu yokwitura abahinga?